สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

กิจกรรมที่ผ่านมา

ปี 2563

Activity

22 ก.พ. 2563

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 1/2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียด

ปี 2562

Activity

14 ธ.ค. 2562

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 6/2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียด
Activity

7 ต.ค. 2562

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 5/2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รายละเอียด
Activity

24 ส.ค. 2562

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 4/2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียด
Activity

23 ส.ค. 2562

การบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางอนาคต ยุทธศาสตร์ Genomics Thailand" และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไลเคน คณะวิทยาศาสตร์ และคลินิกคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายละเอียด
Activity

22 มิ.ย. 2562

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 3/2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด
Activity

27 เม.ย. 2562

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 2/2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

รายละเอียด
Activity

16 ก.พ. 2562

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 1/2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียด

ปี 2561

Activity

22 ธ.ค. 2561

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 6/2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

รายละเอียด
Activity

29 ต.ค. 2561

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

รายละเอียด
Activity

25 ส.ค. 2561

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียด
Activity

2 มิ.ย. 2561

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

รายละเอียด
Activity

28 เม.ย. 2561

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) ครั้งที่ 2/2561 และ ประชุมวาระพิเศษการเสนอชื่อและเลือกประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)

รายละเอียด
Activity

24 ก.พ. 2561

กิจกรรมดูดาว ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดอยอินทนนท์

รายละเอียด
Activity

24 ก.พ. 2561

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ปี 2560

Activity

16 ธ.ค. 2560

ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2560 ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียด
© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 8 ตุลาคม 2562

Creative Commons License