สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

การบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางอนาคต ยุทธศาสตร์ Genomics Thailand"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางอนาคต ยุทธศาสตร์ Genomics Thailand" โดยมี นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการกองสนับสนุนนวัตกรรมและอุตสาหกรรมสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิทยากร ในการประชุมสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 (วันแรก) ณ ห้องประชุม SCO ชั้น 6 ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ยังได้นำคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไลเคน คณะวิทยาศาสตร์ และคลินิกคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกด้วย

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

Credited ข่าว/รูปภาพ: Facebook มหาวิทยาลัยรามคำแหง

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 27 สิงหาคม 2562

Creative Commons License