สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ข่าวกิจกรรม

 

กิจกรรมดูดาว ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ดอยอินทนนท์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติฯ นำทีมต้อนรับ และบรรยายภารกิจและการดำเนินงานของ สดร. ที่นอกจากจะผลิตงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวด้านดาราศาสตร์แล้ว ยังมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคต และสร้างกำลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงของประเทศอีกด้วย

Credited รูปภาพ : Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 11 พฤษภาคม 2561

Creative Commons License