สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

E-Meeting

 

การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564

กำหนดการการประชุม
แบบเสนอวาระการประชุม
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เข้าสู่ระบบ E-meeting
© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 7 ตุลาคม 2562

Creative Commons License