สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.)
Council of Science Dean of Thailand

ติดต่อ สควทท.

 

คุณณัฐวลัย พงศ์เทพูปถัมภ์

โทรศัพท์ 0 2218 5032 โทรสาร 0 2253 0337

E-mail: scdeanthai@gmail.com

Facebook: CouncilofScienceDeansThailand

© สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (สควทท.) พัฒนาโดย © 2019 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงล่าสุด: 12 พฤศจิกายน 2561

Creative Commons License